به طور کلی پروفیل های پنجره های دوجداره به صورت سفید تولید می شوند . اما گاها مشاهده می شود که به دلیل هم خوانی رنگ پنجره ها با نمای ساختمان از پنجره های رنگی استفاده می شود. به دو روش می توان رنگ پنجره را با نمای ساختمان یکسان سازی کرد استفاده از پروفیل های لمینیت و یا رنگ در و پنجره های ساخته شده.

طبیعی است که لمینیت دارای بافت و طرح رنگی بوده و بطور کلی ظریف تر از رنگ می باشد. ولی رنگ upvc بدلیل اینکه بصورت استاتیک سولوکو انجام می پذیرد دارای مقاومت بالاتری می باشد .

همانطور که اشاره شد به دلیل ذرات موجود در پروفیل ها ، امکان تولید پروفیل رنگی وجود ندارد. بنابراین رنگ کردن پنجره ها بعد از مرحله تولید در و پنجره ها به رنگ سفید است .