در استفاده از گالوانیزه ابتدا پروفیل UPVC برش داده می شود و سپس گالوانیزه به اندازه ی پروفیل یو پی وی سی برش خورده و داخل آن قرار می گیرد. ولی در استفاده از پروفیل تقویتی CRP، این پروفیل که شاخه های آن 6 متر است، در ابتدای کار داخل پروفیل UPVC قرار گرفته و همزمان برش می خورد. بنابراین تولید پنجره UPVC، به مراتب آسان تر،سریعتر و با هزینه کمترانجام می شود.

زمان جوش پروفیل یو پی وی سی،پروفیل CRP هم جوش می خورد که باعث می شود اسکلت بندی محکم تری برای پنجره یو پی وی سی ایجاد گردد. با استفاده از پروفیل سی آر پی مشکل زنگ زدگی و پوسیدگی که در استفاده از گالوانیزه وجود دارد،دیگر با استفاده از CRP وجود ندارد.

پروفیل CRP غیر قابل اشتعال و انعطاف ناپذیر است و نسبت به گالوانیزه عایق مناسب تری می باشد.

CRP profile