توری دو طرفه

نسل جدید توری های پشه بند  توری دوطرف بازشو هستند که به جای توری های ثابت سنتی در انواع پنجره های چوبی ، آهنی ، آلومینیومی و پی وی سی قابل استفاده می باشند.

توری دو طرفه قابلیت جمع شوندگی از طرفین رادارد و غالبا برای بازشوهای با عرض زیاد مثل درها و پنجره های فرانسوی (دو لنگه باز شو ) استفاده می شود.
مکانیزم  حرکتی توری دو طرفه به این صورت است که در دو عدد دستگیره در مرکز توری قرار دارند که با کشیدن دستگیره توری در راستای افقی  به حرکت در آمده و در سمت راست یا چپ جمع می شود .
این توری سخت ترین حالت را از لحاظ باز و بسته شدن را دارد. از نظر اقتصادی نسبت به سایر توری ها از قیمت بالاتری برخوردار است.